Jednostki Prowadzące

 1. Instytut Badań Systemowych PAN (IBS PAN)

 2. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN (IBIB PAN)

 3. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN (IITS PAN)

 4. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN (IMDiK PAN)

 5. Instytutem Podstaw Informatyki PAN (IPI PAN)

 6. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN)

Jednostka Współpracująca

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB).

Jednostka Koordynująca

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Kierownik Szkoły 

prof. dr hab. inż. Czesław Bajer

Rada Dyrektorów Szkoły Doktorskiej:

 1. Prof. dr hab. Sławomir Zadrożny
 2. Prof. dr hab. inż. Adam Liebert
 3. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski
 4. Prof. dr hab. Leonora Bużańska
 5. Prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek
 6. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
 7. Dr hab. Jacek Leśkow

Rada Szkoły

 1. prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz – przewodniczący Rady Szkoły 
 2. dr hab. inż. Andrzej Myśliński
 3. prof. dr hab. inż. Krzysztof Malinowski
 4. prof. dr hab. Jan Mielniczuk  
 5. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Drabent
 6. prof. dr hab. n. med. Andrzej Ziemba
 7. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski
 8. dr hab. Zbigniew Puchała
 9. dr hab. Joanna Sypecka
 10. dr hab. Bartłomiej Dyniewicz
 11. dr hab. Anna Korzyńska
 12. dr hab. inż. Piotr Ładyżyński
 13.  prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
 14. dr hab. Jarosław Miszczak

Międzynarodowa Rada Doradcza 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN