Misją Szkoły Doktorskiej TIB PAN jest interdyscyplinarne kształcenie osób przygotowujących się do samodzielnego prowadzenia badań naukowych we wspólnym obszarze nauk technicznych, w tym informatyki i inżynierii biomedycznej oraz nauk medycznych.

Obecne wyzwania naukowe w ww. obszarach nauki wymagają rozszerzonego i kompleksowego przygotowania umożliwiającego umiejętne wykorzystanie nowoczesnych technik badawczych, wieloaspektową analizę i rozumienie różnorodnych zjawisk fizycznych, systemów biologicznych i mechanizmów fizjologicznych oraz ich odpowiedni opis formalny na poziomie komórkowym, subkomórkowym i globalnym organizmu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatyczno-matematycznych, jak również projektowania i tworzenia nowych metod, systemów i narzędzi eksperymentalnych.

Młodzi naukowcy i badacze, po ukończeniu Szkoły Doktorskiej, będą przygotowani do prowadzenia badań w zespołach interdyscyplinarnych oraz analizy, prezentacji i publikacji wyników badań.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN