• 15.06.2019 rozpoczęcie rekrutacji
  • 15.06.2019 - 09.07.2019 składanie wymaganych dokumentów
  • 10.07.2019 - 31.07.2019 rozmowy kwalifikacyjne
  • 07.08.2019 ogłoszenie wyników rekrutacji
  • Wrzesień 2019 – rekrutacja uzupełniająca: termin składania dokumentów - 13.09.2019, ogłoszenie wyników rekrutacji 25.09.2019

Uwaga: Osoby, które złożyły dokumenty i zostały przyjęte do drugiego etapu rekrutacji zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Termin rozmowy zostanie przekazany razem z informacją o przyjęciu i pozytywnej ocenie dokumentów.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN