• 15.06.2019 rozpoczęcie rekrutacji
 • 15.06.2019 - 09.07.2019 składanie wymaganych dokumentów
 • 10.07.2019 - 31.07.2019 rozmowy kwalifikacyjne
 • 07.08.2019 ogłoszenie wyników rekrutacji
 • Wrzesień 2019 – rekrutacja uzupełniająca:
  • IBIB PAN: termin składania dokumentów do 11.09.2019, rozmowy kwalifikacyjne od 12.09.2019,
  • IPI PAN: termin składania dokumentów do 12.09.2019, rozmowy kwalifikacyjne od 13.09.2019,
  • Pozostałe Instytuty: termin składania dokumentów do 13.09.2019, rozmowy kwalifikacyjne od 13.09.2019.

  Ogłoszenie wyników rekrutacji: 25.09.2019."

Uwaga: Osoby, które złożyły dokumenty i zostały przyjęte do drugiego etapu rekrutacji zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Termin rozmowy zostanie przekazany razem z informacją o przyjęciu i pozytywnej ocenie dokumentów.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN