Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.
 
Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego nie może przekroczyć 4 lat.

Planowana wysokość stypendiów: 3 500 PLN brutto w pierwszym okresie kształcenia.
Wysokość stypendiów jest jednakowa we wszystkich instytucjach tworzących Szkołę.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN