Działalność

Szkoła Doktorska TIB PAN prowadzi kształcenie Doktorantów przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w następujących dyscyplinach:

  1. informatyka techniczna i telekomunikacja,
  2. inżynieria biomedyczna,
  3. nauki medyczne.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN